HiresPonsive | חינוך ביתי

החינוך הביתי חופף ומביא הזדמנויות חינוך בלתי מוגבלות לתלמיד הביתי

עלינו

עלינו

אנחנו מורים שמעבירים את רוב חייהם עם תלמידיהם. עיצבנו את המשחקים ואת מערכות האימון הדרושות להתפתחותם. אנו מאמצים גישה לאומית בשידורים ובהצגות שלנו. האמונה שלנו היא שאנשים טורקים יכולים לעשות הכל בצורה הטובה ביותר ומגיע להם את הטוב מכל. מסיבה זו, אימצנו את מערכת ההחזרה ללא תנאי של 100%. אנו מקבלים החזרות ללא תנאי תוך 7 ימי עבודה עבור כל המוצרים השייכים לבית ההוצאה שלנו. אנו משלמים גם את דמי המשלוח. כי אין דבר יותר יקר ממך.