HiresPonsive | חינוך ביתי

החינוך הביתי חופף ומביא הזדמנויות חינוך בלתי מוגבלות לתלמיד הביתי

מַדָע

10 אתרי אינטרנט אינטראקטיביים לחינוך מדעי לכיתות י“ב

בעוד מורים למדעים מתכוננים לחזור לבית הספר לשנת הלימודים הבאה, חלקם כבר חזרו, הם תמיד מחפשים משאבים מקוונים טובים כדי להשלים את השיעורים שלהם. זה תמיד נחמד כשמישהו עוזר להם על ידי תצוגה מקדימה של אתרי מדע ומציע המלצות.

אתרי החינוך המדעי הטובים ביותר הם אינטראקטיביים, ומאפשרים לתלמידים לבצע שינויים או לתמרן משתנים כדי לצפות במתרחש ולשתף עם אחרים. זה נופל בגבולות ההוראה והלמידה המבוססת על חקר. התלמידים מפתחים ניסויים משלהם, מתבוננים בתוצאות ומדווחים על ממצאיהם.

אתרי האינטרנט הבאים צפו בתצוגה מקדימה ועומדים בקריטריונים של אינטראקטיביות ומבוססות חקירות:

רשת FOSS – נועד לתמוך בערכות מדעים של מערכת המדע המלאה (FOSS) Science K-8, אך כל אחד יכול להשתמש בפעילויות האינטראקטיביות עבור כיתות K-8.

מצלמות הר געש – מספק תצוגות בזמן אמת של הרי געש ברחבי העולם. תלמידים יכולים לצפות בהרי געש ולפתח ניסויים משלהם באמצעות מצלמות וירטואליות אלה לכיתות ה‘ – י“ב.

חקור את eLearning – מספק סימולטורים לכל תחומי המושג המדעי לכיתות ג‘ – י“ב.

זרם נתונים בזמן אמת ברחבי המדינה – על ידי המכון הגיאולוגי של ארה“ב (USGS) מספק נתונים בזמן אמת, בדרך כלל מתועדים במרווחים של 15 עד 60 דקות ומועברים למשרדי המכון הגיאולוגי של ארה“ב כל ארבע שעות. ניתן לבחור נתונים לפי מדינה ומחוז עבור כיתות 8 – 12.

נתוני איכות מים בזמן אמת ברחבי המדינה-על ידי המכון הגיאולוגי של ארה“ב (USGS) מספק נתוני איכות מים בזמן אמת מוחזרים ישירות מכשירי שטח. הנתונים מתעדכנים במרווחים של חמש דקות עד שעה. ניתן לבחור נתונים על ידי מדינה ומחוז לכיתות ח ‚-12.

עיצוב רכבת הרים – מאפשר לתלמידים לעצב רכבת הרים משלהם. הם בונים רכבת רעיונית תוך שימוש באותם מושגי פיזיקה המשמשים לעיצוב תחתיות אמיתיות לכיתות ו‘ -יב ‚.

האנטומיה של האדם באינטרנט – מאפשר לתלמידים לחקור את האנטומיה האנושית. לכל נושא יש אנימציות, מאה של גרפיקה ואלפי קישורים תיאוריים, עבור כיתות ד‘ – י“ב.

מעבר ילדים כדור הארץ ואטמוספירה – מאפשר לתלמידים לחקור מים, אווירה ומזג אוויר לכיתות ג‘-ח‘.

מיחזור עיר – מאפשר לתלמידים לחקור דרכים רבות לראות כיצד תושבי העיר ממחזרים, מפחיתים ומשתמשים מחדש בפסולת לכיתות ג‘-ח‘.

MBG Net – מאפשר לתלמידים לחקור ביומות, מערכות מים מתוקים ומערכות ימיות של העולם עבור כיתות ו‘ – י“ב.

Share this post

About the author

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.