HiresPonsive | חינוך ביתי

החינוך הביתי חופף ומביא הזדמנויות חינוך בלתי מוגבלות לתלמיד הביתי

מָתֵימָטִיקָה

שיעורי מתמטיקה – 3 שלבים בסיסיים לשליטה בקריאת נוסחאות מתמטיקה

הבנה כיצד לקרוא נוסחאות במתמטיקה דורשת הבנה בסיסית של אוצר המילים של הנוסחאות וכיצד לזהות דפוסי קריאת נוסחאות. נתמקד כיצד לקרוא נוסחאות מתמטיות ונלמד כיצד ניתן להשתמש בדפוס קריאת נוסחאות זה עם נוסחאות ממקצועות שונים (כלומר אלגברה, גיאומטריה, כימיה, פיזיקה). לדעת כיצד לקרוא נוסחאות במתמטיקה חיוני להבנה מירבית ולזיכרון קל בזיכרון.

אני מקווה שתראה דפוס עם קריאה של נוסחאות על פני נושאים שונים. מדוע ראיית דפוס בין נושאים כל כך חשובה? תלמידים מרגישים לעתים קרובות שהם לומדים משהו חדש בכל פעם שהם מתוודעים לנוסחת מתמטיקה בכיתה או בקורס אחר. עובדה נשארת, אותן שיטות בהן אתה משתמש לקריאת נוסחאות באלגברה הן בדיוק אותן שיטות המשמשות לקריאת נוסחאות בטריגונומטריה, פיזיקה, כימיה, כלכלה וכו‘. לכן המפתח הוא שליטה בקריאת נוסחאות באלגברה.

שלב 1: הבן מהי נוסחה. מהי נוסחה מתמטית? משוואה (כלומר F = ma) המבטאת עובדה כללית, כלל או עיקרון.

שלב 2: זהה ולמד את אוצר המילים הבסיסי של משוואות המתמטיקה והשתמש בו לעתים קרובות ככל האפשר בזמן ביצוע בעיות. מחנך טוב למתמטיקה (למשל מורה, מנטור, מורה,…) יעזור לך להשתמש באוצר המילים הזה בזמן שאתה עובד על הבעיות שלך. אוצר מילים זה שימושי בעת קריאת הוראות מתמטיקה, ביצוע בעיות מילוליות או פתרון בעיות במתמטיקה. הבה נגדיר להלן קבוצה בסיסית של מילות אוצר מילים של נוסחאות מתמטיקה בסיסיות (משוואות):

משתנה – אות או סמל המשמשים בביטויים מתמטיים כדי לייצג כמות שיכולה להיות בעלת ערכים שונים (כלומר x או P)

יחידות – הפרמטרים המשמשים למדידת כמויות (כלומר אורך (ס“מ, מ‘, אינץ‘, רגל), מסה (גרם, ק“ג, פאונד וכו‘))

קבוע – גודל בעל ערך קבוע שאינו משתנה או משתנה

מקדם – מספר, סמל או משתנה המוצבים לפני כמות לא ידועה הקובע את כמות הפעמים שהוא יוכפל

פעולות – תהליכים מתמטיים בסיסיים כולל חיבור (+), חיסור (-), כפל

וחלוקה (/)

ביטויים-שילוב של מספר אחד או יותר, אותיות וסמלים מתמטיים המייצגים כמות. (כלומר 4, 6x, 2x+4, sin(O-90))

משוואה – משוואה היא הצהרה על שוויון בין שני ביטויים מתמטיים.

פתרון – תשובה לבעיה (כלומר x = 5)

שלב 3: קרא נוסחאות כמחשבה או אמירה שלמה – אל תקרא רק את האותיות והסמלים בנוסחה. למה אני מתכוון? רוב האנשים עושים את השגיאה החוזרת ונשנית של קריאת האותיות בנוסחה במקום לקרוא את מה שהאותיות מייצגות בנוסחה. זה אולי נשמע פשוט, אבל השלב הפשוט הזה מאפשר לתלמיד להשתמש בנוסחה. על ידי קריאת האותיות והסמלים בלבד, לא ניתן לקשר את הנוסחה למילות אוצר מילים מסוימות או אפילו למטרה של הנוסחה.

לדוגמה, רוב האנשים קוראים את הנוסחה של שטח מעגל (A = „pi“r2) בדיוק כפי שהיא כתובה – A שווה pi r בריבוע. במקום לקרוא רק את האותיות והסמלים בנוסחה, אנו מציעים לקרוא נוסחאות כמו A = „pi“r2 כמחשבה שלמה תוך שימוש בכל המילים התיאוריות של כל אות: שטח (A) של מעגל הוא (=) pi כפול ברדיוס (r) של המעגל בריבוע. האם אתה רואה איך הנוסחה היא אמירה או מחשבה שלמה? לכן, יש לקרוא נוסחאות כהצהרה (מחשבה) שלמה לעתים קרובות ככל האפשר. זה מחזק את משמעות הנוסחה במוחו של הקורא. ללא קשר ברור של נוסחאות מתמטיקה עם אוצר המילים שלהן, זה הופך את היישום של הנוסחאות הללו לכמעט בלתי אפשרי.

דוגמה לנוסחאות והנושאים שבהם הם מוצגים:

PRE-ALGEBRA – שטח מעגל: A = „pi“r2

השטח (A) של עיגול מוכפל ברדיוס (r) של המעגל בריבוע

o A- שטח המעגל

o „pi“ – 3.141592 – יחס בין היקף לקוטר מעגל

o r- רדיוס המעגל

ALGEBRA – היקף מלבן: P = 2l+ 2w

היקף (P) של מלבן הוא (=) פי 2 מהאורך (l) של המלבן פלוס פי 2 מהרוחב (w) של המלבן.

o P- היקף המלבן

o l- מידה של הארוך ביותר

o w- מידה של הקצר ביותר

גיאומטריה – משולשים פנים זוויות משפט סכום: mÐ1 + mÐ2 + mÐ3 = 180

מידת זווית 1 (mÐ1), בתוספת מידת זווית 2 (mÐ2) בתוספת מידת זווית 3 (mÐ3) של משולש היא 180 מעלות.

o mÐ1 – היקף המלבן

o mÐ2 – מידה של צד

o mÐ3 – מידה של הרוחב

הכרת היחידות עבור כל כמות המיוצגת בנוסחאות אלו ממלאת תפקיד מפתח בפתרון בעיות, קריאת בעיות מילים ופירושים לפתרון, אך לא רק בקריאת הנוסחאות.

השתמש בשלבים אלה כהתייחסות ולמד כיצד לקרוא נוסחאות מתמטיקה ביתר ביטחון. ברגע שתשלוט ביסודות הנוסחאות, אתה תהיה Learner4Life במקצועות שונים המשתמשים בנוסחאות מתמטיקה!

Share this post

About the author

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.