HiresPonsive | חינוך ביתי

החינוך הביתי חופף ומביא הזדמנויות חינוך בלתי מוגבלות לתלמיד הביתי

חרום

עסק קטן ללא תוכנית היערכות לחירום? אתה לקראת אסון

המילה „אסון“ מעלה מיד בראש אלימות – של הוריקן או שיטפון או רעידת אדמה. רק במחשבה שנייה מתבררת ההשפעה האמיתית של אסון – לא משנה מהי הסיבה שלו.

כאשר אסון פוגע בעסק קטן ללא תוכנית הישרדות חירום, רוב הסיכויים שזה יביא לכך השבתה מוחלטת של העסק – ואובדן מקומות עבודה לכל המעורבים.

גם כאשר תוכנית קיימת, ייתכן שחסר בה מרכיב מרכזי: להיות מוכנים להתמודד עם דאגת העובדים לשלומם ולרווחת יקיריהם.

דאגה זו כה חזקה עד שלעתים קרובות, אפילו אנשי הצוות הבכירים ביותר – עם אחריות עיקרית לתפקודים קריטיים – נודעו שהם נוטשים את העסק לגמרי, נאבקים להגיע הביתה כדי להציל את המשפחה מכאוס או סכנה מדומיינת.

כשאנשי מפתח נעלמו, למרות שהבניין עדיין עומד, התוצאה יכולה להיות זהה – כיבוי מוחלט.

האם יש פתרון?

לאחר קריירה של עבודה עם עסקים קטנים (וגדולים יותר), ו -15 השנים האחרונות שעזרנו בבנייה והובלת צוות מוכנות לשעת חירום בשכונה, אנו חושבים שיש פתרון.

לדעתנו, הפתרון האידיאלי הוא תיאום או אפילו „שילוב“ של קהילות. ניתן להשיג זאת כאשר …

  • הנהלת החברה, הצוות והעובדים הוכשרו כולם לצוות חירום קהילתי (CERT).

  • החברה בנתה את תוכנית ההיערכות לשעת חירום סביב מודל ה-CERT והעובדים שהוכשרו במיוחד.

  • כל בני משפחתם של העובדים קיבלו עידוד או אפילו תמיכה בקבלת אותה הדרכת CERT.

ההרחבה האידיאלית של תפיסה זו תהיה שכל אחת משכונות המגורים של העובד תהפוך גם לקהילות שעברו הכשרה ב-CERT – שעלינו להכיר בכך שהיא אפשרות לא סבירה.

על כל פנים עצם הידיעה שמשפחותיהם ערוכות למקרי חירום גדולים תאפשר לעובדים להישאר בתחנות העבודה שלהם זמן רב יותר, עוזר לחברה לנקוט בצעדים מיידיים כדי להגן על נתונים וציוד חשובים כדי לשמר את העסק – וההכנסה שלהם.

זה ניצחון/ניצחון אם ניתן להשיגו. וגם אם ניתן ליישם רק חלק מהפתרון, החברה תהיה במקום טוב יותר לעמוד בהפרעות עסקיות או אפילו למנוע אותן.

הכל מתחיל בתכניות היערכות לשעת חירום לשכונה ו/או עסקים. תוכניות כאלה אינן קשות לפתח בהתחשב במשאבים הרבים הזמינים ממקורות ממשלתיים ומכותבים ייעודיים. אבל יש דחיפות להתחיל עכשיו:

  1. מצבי חירום יכולים לקרות וקורים. ללא תוכנית, הם יכולים להפוך לאסונות.

  2. התכנון שלך צריך להתבצע לפני שביתות החירום.

זמינים כלים חדשים וזולים להקל על התהליך. אל תחכה עוד כדי להתחיל!

Share this post

About the author

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.