HiresPonsive | חינוך ביתי

החינוך הביתי חופף ומביא הזדמנויות חינוך בלתי מוגבלות לתלמיד הביתי

מַדָע

הקשר בין מדע, טכנולוגיה וחברה

מדע וטכנולוגיה הם הדבר הטוב ביותר שהחברה יכולה לבקש. מאז המהפכה התעשייתית במאה ה-18 המדע נמצא בהתקדמות. חלק מהמגזרים שקיבלו חיזוק על ידי המדע והטכנולוגיה הם אנרגיה, מדעי הפיזיקה, מידע ותקשורת. החברה הרוויחה מאוד עם המצאת הטכנולוגיה.

התשתית בחברה גדלה בעזרת מדע וטכנולוגיה. אמצעי תחבורה כמו קווי רכבת אלקטרוניים התממשו ואלה הועילו למעשה לחברה בכך שהציעו להם אמצעי תחבורה טוב יותר. בעבר, כמעט הכל היה אנלוגי, אבל בזכות המדע והטכנולוגיה אנחנו עוברים דיגיטציה מיום ליום. המצאת שירותי הטלפון והרדיו הרחיבה את התקשורת האנושית.

ללא החברה אז לא היו מדע וטכנולוגיה וזו הסיבה שהמצאת כלים וציוד מסוימים סייעה להשיג דברים גדולים. החברה לא יכולה להסתדר בלי התעשיות שיש לנו כיום. החברה זקוקה למדע וטכנולוגיה. יצירת מחשבים היא יצירת אמנות על ידי יחידים הייתה אבן דרך שתקדם דרך ארוכה בסיוע לחברה. מחשב עוזר לנו למנף את עצמנו על ידי השגת מידע רב ערך שבו נוכל להשתמש כדי להעשיר את חיינו. ניתן לזהות ברצינות את ההשפעה של המדע והטכנולוגיה. אנשים רבים ברחבי העולם לוקחים לדוגמה חוקרים במכללות ובאוניברסיטאות לקחו את ההובלה בבחינת הקשר בין מדע וטכנולוגיה.

ההערכה של הקשר הזה התגלתה כתחום מחקר חשוב. קבוצות אינטרסים ציבוריים וארגונים אקדמיים ברחבי העולם מכירים בחשיבותה של STS. הסיבה היא שאנשים צריכים להכיר בכך שיש אנשים שמושפעים מהמדע והטכנולוגיה. מחלוקות כמו מזון שונה, מחקר תאי גזע הם הנושאים שהפגישו את קובעי המדיניות והמדענים כדי למצוא דרך קדימה בנושא זה.

המדע והטכנולוגיה למעשה תרמו במידה רבה לחזון האדם על עצמו. המדע שונה גם הדעה לגבי מוצא האדם ומקום מוצאו. באמצעות תוצאות גילויים מדעיים השתנתה תפיסת האדם לגבי התנהגותו ומקום מוצאו באופן מגוון. ניסויים במדע היום משפיעים בצורה כזו או אחרת על החברה. קחו למשל את הניסוי על שיבוט בן אדם. הניסוי עורר הרבה מחלוקת מכיוון שהחברה הייתה סקפטית לגביו.

כיצד מדע וטכנולוגיה קשורים לחברה: לעולם המתפתח יש מסורת ארוכה של מחקר פעולה השתתפותי, חינוך עממי וארגון קהילתי המתחברים כדי לפתור כמה סוגיות מדע וטכנולוגיה המשפיעות על החברה. איך המדע והטכנולוגיה קשורים לחברה זה משהו שקורא אפילו להתערבות ממשלתית. נושאים הקשורים למדע וטכנולוגיה נדונים למעשה ברחבי העולם כיום. ההתקדמות בכך הביאה ליכולת לייצר סוגים מגוונים של פריטים חומריים. תשובה לשאלה כיצד מדע וטכנולוגיה קשורים לחברה.

Share this post

About the author

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.