HiresPonsive | חינוך ביתי

החינוך הביתי חופף ומביא הזדמנויות חינוך בלתי מוגבלות לתלמיד הביתי

מַדָע

הקרן הלאומית למדע מציעה את מענק שידול לגיאואינפורמטיקה

גיאואינפורמטיקה היא המדע והטכנולוגיה של פיתוח ושימוש במדעי שירותי מידע בטיפול בסוגיות הקשורות לגיאוגרפיה, למדעי הגיאוגרפיה וכן לענפים אחרים הקשורים להנדסה.

האגף למדעי כדור הארץ, בפיקוח הקרן הלאומית למדע, הוא בין המחלקות בפועל העוסקות בקידום והשבחת התוכניות הקשורות לגיאואינפורמטיקה בארץ.

החטיבה למדעי כדור הארץ (EAR) היווה אמצעי לקידום יצירת פעילויות בניית תשתיות סייבר שמטרתן בסופו של דבר לאפשר התקדמות מהפכה במחקר וחינוך במדעי הגיאוגרפיה.

בהתאם ליעד זה, ה-EAR בנה תוכנית שידול עם תקציב כולל צפוי של 4,800,000 דולר שתעניק ל-5 עד 10 מועמדים זכאים את הכספים שהם צריכים בפיתוח הפרויקטים שלהם הקשורים למדעי הגיאוגרפיה.

תוכנית השידול האמורה לא תתמוך בפיתוח חומרה או ברכישות חומרה גדולות, אך בדרך כלל תכלול את ההכללות הספציפיות האלה:

א) זהה קהילות משתמשים ממוקדות ותאר כיצד הפעילות המוצעת תיתן מענה לצרכים הבלתי מסופקים של הקהילה

ב) להפגין מודעות למופת וידע מעמיק של תשתית המידע והפיתוחים הנוכחיים שיכולים להשפיע על הפעילות המוצעת

ג) הקמת תוכניות לשילוב ותאימות של פלטפורמת הגיאואינפורמטיקה המוצעת בתוך פרויקטים ופעילויות גיאואינפורמטיקה נוכחיים.

מומלץ מאוד למועמדים המעוניינים ליצור קשר עם קציני התוכנית של EAR באתר Grants.gov כדי להיות מסוגלים לדון ברעיונות שלהם ולבקש הבהרות נוספות.

כדי להיות מסוגלים לקחת חלק בתוכנית זו, יש להגיש בקשות והצעות באופן אלקטרוני לאתר Grants.gov בתאריך 13 בינואר 2012 או לפני כן.

אנשים וארגונים בקטגוריות הבאות ייחשבו כמועמדים מתאימים:

א) אוניברסיטאות ומכללות המוסמכות על ידי הממשלה וממוקמות בארה“ב ובשטחיה

ב) ארגונים ללא מטרות רווח, לא אקדמיים, לרבות מוזיאונים, מעבדות מחקר, אגודות מקצועיות וארגונים דומים הממוקמים בארה“ב וקשורים ישירות לפעילויות חינוכיות או מחקריות

ג) ארגונים למטרות רווח כולל עסקים חזקים עם יכולות חזקות בחינוך מדעי או הנדסי למחקר

ד) ממשלות מדינה ומקומיות לרבות משרדי חינוך ממלכתיים ומחוזות בתי ספר מקומיים

ה) אנשים לא קשורים כמו מדענים עצמאיים מחנכים ומהנדסים בארה“ב

כפי שצוין ביעדים של תוכנית השידול לגיאואינפורמטיקה בקטלוג הסיוע הפדרלי, התוכנית שואפת לחזק ולשפר את המפעל המדעי הלאומי באמצעות צמיחה מתמדת של ידע בסיסי והבנה מוגברת של מערכות כדור הארץ המורכבות באמצעות סיוע של מחקרים שונים הזדמנויות.

הקרן הלאומית למדע, המכונה אחרת NSF, היא הסוכנות המממנת את תוכנית השידול לגיאואינפורמטיקה. ה-NSF פועל ללא הרף לקידום התקדמות המדע, התקדמות הבריאות הלאומית, השגשוג והרווחה, ולבסוף התהליך האצילי של הבטחת הגנת המדינה.

המטרה העיקרית של תוכנית השידול לגיאואינפורמטיקה היא לשפר את התנהלות המחקר בתחום מדעי הגיאוגרפיה על ידי מתן תמיכה מתמדת לתשתיות סייבר שנוצרו בקהילה, אשר בתורן משלבות ניהול ידע על פני מדעי הגיאוגרפיה. מה שמסביר מדוע תוכנית השידול הזו תואמת מאוד את המאמץ של ה-NSF לקדם את העניין של האומה בתחומי המדע הרבים.

Share this post

About the author

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.