HiresPonsive | חינוך ביתי

החינוך הביתי חופף ומביא הזדמנויות חינוך בלתי מוגבלות לתלמיד הביתי

חרום

במקרה חירום, אל תיבהל!

ברוב נהלי החירום נכתב: „במקרה חירום, אל תיבהל!“ אז מה אנשים עושים? הם נכנסים לפאניקה. זו תגובה אוטומטית, אינסטינקטיבית. דברים מאיימים קורים בעיצומו של המשבר, אז באיזו תגובה יש לאנשים שליטה? בהלה. עם זאת, זו תגובה די מבטלת, לא? משברי זמן מאלצים כמעט את כולם להיכנס לפאניקה; כך גם משברים ביחסים — במקום פאניקה לאורך זמן, נוצרת עצבנות. משברים מתבטאים בתגובת פאניקה. עם זאת, זה הדבר הרחוק ביותר שיעזור למצב, כי לעולם לא משתלם להיכנס לפאניקה.

בהלה לֹא בעיצומו של משבר… אנחנו לא נכנסים לפאניקה. המשבר נמצא בראשנו ובליבנו אך העולם עדיין כפי שהוא… רגוע, עדין, דומם… מתבונן, דואג ומשגיח עלינו. זה תלוי בנו באיזו מציאות אנחנו בוחרים, ודרושה מידה מסוימת של אומץ אמונה כדי לצאת נגד מה שאתה עשוי לראות. זוהי בחירה לראות את מה שלא מתפרסם בקלות; הדרך השקטה של ​​עולמו היציב של אלוהים, וכוחו הנצחי וטבעו האלוהי.[1] עלינו לכוון את עינינו לא במה שנראה, אלא במה שלא נראה (אבל בכל זאת במה שיש).[2]

במקרה חירום:

– גלה את העובדות ופעל לפיהן בשלווה;

– אל תרוץ ונראה בפאניקה – האט את הקצב והיה אחראי;

– נסו לתקשר לאחרים בצורה ברורה ויעילה;

– השתמש בנהלים וברשימות ביקורת כדי להפחית את הרעש הנפשי; ו,

– התעלם מהתיעוד של העצבים שלך; אל תיפול בפיתוי להיכנס לפאניקה — זה אף פעם לא עוזר.

במשבר, חייך. היו בשקט ודעו שהבטיחות כאן; זה אף פעם לא עוזב. כי אלוהים אמר, „אני לא אכשל אותך בשום אופן ולא אוותר עליך ולא אעזוב אותך ללא תמיכה. [I will] לֹא, [I will] לֹא, [I will] לא להשאיר אותך חסר אונים בשום צורה ולא לנטוש ולא לתת [you] למטה (תירגע האחיזה שלי בך)! [Assuredly not!]“ -עברים יא:5 ב (גרסה מוגברת).

דע את שלוות אלוהים כעת כפי שהיא קיימת בך. זוהי החלטה של ​​רצון, מגובה בכוחה של הרוח. זה יכול להיות שלך בכל עת שתבחר.

זכויות יוצרים © 2008, SJ Wickham. כל הזכויות שמורות ברחבי העולם.

הערות סיום:

[1] ראה את הרומאים 1:20 (NIV).

[2] ראה ב‘ קורינתיים ד‘ 18 (נ“ב).

Share this post

About the author

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.