HiresPonsive | חינוך ביתי

החינוך הביתי חופף ומביא הזדמנויות חינוך בלתי מוגבלות לתלמיד הביתי

חינוך ביתי

בית הוא בית הספר הטוב ביותר

נכון לומר שהבית הוא הבסיס ללמידה ולחינוך. בני המשפחה הם בני הזוג הראשונים של הילדים בבית הספר וההורים הם המודל האמיתי לחיקוי עבורם. נאמר היטב „ענף צעיר לוקח על עצמו את כל הפיתולים שנותנים לו“. הבית הוא רק בית הספר למתן חינוך מוסרי וההורים הם המורים הראשונים. התרומה המקסימלית בהישג שלנו היא מהבית בלבד. לפני הגיל הרך, חינוך הילד מתחיל במשפחה. המורים בבית הספר אינם יכולים להיות בקשר כה קרוב עם התלמידים, כמו הורים עם ילדיהם. הילד לומד ממשפחתו מה נכון ומה לא. להתנהגותם של בני המשפחה כלפי האחר יש השפעה רבה על ילדים. זה הבית שבו נבנה אופי הילד. פיתוח אישיות, ערכים ונימוס נלמדים לילד במשפחה בלבד. ערכי החיים הופכים אדם שמלמד את הצעיר להיות אדם אוהב, אמיתי, ישר, אכפתי, צנוע, אדיב ואחראי. תכנית הלימודים של החינוך הביתי שונה ממה שנכתב בספרים.

הורים מלמדים את הילד על ידי אזהרה, דוגמה ועונש. החברה שלנו מתמודדת עם בעיות רבות. הורים צריכים לבלות זמן רב עם ילדים כדי לפתח אצלם אישיות כללית. הם צריכים להיות מודל לחיקוי עבורם וחייבים להרחיק את כולם מבעיות משפחתיות. אפילו הפערים המשפחתיים והמחלוקות משפיעים על התנהגות הילד. חוסר השקט בנוער כיום והעלייה בפשע הם תוצאה של חוסר חינוך לא תקין של ילדים. דיון בענייני בית מול הילד, צעקות עם אחרים עלולים לגרום לילד להיות תוקפני יותר.

הביטחון והנוחות הקיימים בבית אינם ניתנים להשוואה לבית הספר. לצד מקצועות בית הספר, ניסיונם של הזקנים הוא שמראה לנו את הדרך הנכונה להצלחה. להורים יש יותר זמן איכות לאמן ולהשפיע על ילדיהם ויש הזדמנות לכל ילד לפתח תשומת לב אישית והדרכה. הבית מספק סביבה טובה לפיתוח ביטחון וחשיבה עצמאית ויש תקשורת משופרת בין כל קבוצות הגיל עקב סביבת למידה מגוונת. זו הסיבה ל“בית מזרח או מערב הוא הטוב ביותר“. החינוך הביתי יכול רק לעזור להביא שלום בעולם.

Share this post

About the author

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.